COALFACE is een permanent productie-, presentatie- en onderzoeksprogramma binnen vzw Het Vervolg, het projectencentrum van de Mijnstreek. COALFACE bouwt vanuit een lokale context aan de beeldvorming en de identiteit van (post)industriële gebieden, voornamelijk aan de hand van fotografie, video en multimedia. Het focust op regio's in 'transitie' waar omwentelingen - zoals de overgang naar een digitale, pluri-culturalistische en/of groene maatschappij - invloed op de identiteit heeft. Vanuit deze context werpt COALFACE een blik op de huidige samenleving, in Vlaanderen en in de wereld.


COALFACE is een ontmoetingsplaats waar 'actualiteit', 'diversiteit' en 'erfgoed' mekaar bestuiven via artistieke creaties. Fotografie, bewegend beeld en multimedia worden aangewend voor het bevorderen van de sociale cohesie.


Internationaal wordt er gebouwd aan een netwerk van mensen die wonen en werken in gebieden waar zware industrie een impact op de leefwereld heeft. De fotografische projecten die COALFACE in het buitenland opzet bieden de Limburgse Mijnstreek een ruimer referentiekader en creëren vruchtbare grond voor intermenselijke, culturele en economische samenwerking.

 

Er wordt een mix van lokale en internationale tentoonstellingen opgezet en een mix van bestaand fotografisch werk en eigen producties getoond.

 

RIKUZENTAKATA Daily Life 2014  
Leo Van der Kleij
04.07 - 06.07.2014
in Coöperatieve te Hasselt

Meer info. >>

JONNY VEKEMANS OP TOUR IN CENTRAAL EUROPA  
19.06.2014 - 16.10.2014

 

Het Vervolg / COALFACE is vandaag in Tsjechië en daarna verder op tour in Centraal Europa met CAMERA OBSCURA werk van Jonny Vekemans.
De ‘industrial heritage = gold’  tour is een promotiecampagne die het bewustzijn rond het belang van het Europese industrieel erfgoed aanwakkert.
>>

THE YUKON PROJECT
Revisiting the Klondike Goldrush  
2011 - 2014

 

Een artistiek - wetenschappelijke onderneming in Noordwest - Canada: Danny Veys en Francis Soenen leggen de route van de onfortuinlijke goudzoekers in Yukon opnieuw af! Dit zal resulteren in een omvattend visueel essay. >>